MYYNTIEHDOTHinnat: Netto (alv 0 %) täysin pakkauksin. Alle pakkauskoon määrissä olevissa erikseen kerättävissä heloissa hinta +10 %. Pidätämme itsellemme oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli valuuttakurs-
seissa, lähtömaan/Suomen valtion viranomaiskuluissa tai raaka-aineiden hinnoissa tapahtuu muutoksia.
Määrämittaiset tasot: Hinnoittelu ja toimitusehdot tarjouksen mukaisesti
Maksuehto: 14 pv netto, ellei toisin ole sovittu
Yliaikakorko: Kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.
Toimitus: Vapaasti varastossamme, Lapinjärvi/Kolho, pakkauksetta.
Tilaus/toimitusmäärä: Täysin pakkauksin +/- 10 % tilausmäärästä
Toimituskulut: 29 €/toimitus (kulu sisältää pakkauksen, käsittelyn ja kaikki tilaukseen käytetyt lavat)
Paperilasku: 5 €
Laskutus: Toimituspäivän hintaan, ellei toisin ole sovittu.
Tuotevastuu: Emme vastaa välillisistä vahingoista. Mikäli toimittamassamme materiaalissa on virhe, kor-
vaamme ainoastaan virheellisen materiaalin osuuden.
Tavaran palautus: Palautus ainoastaan myyjän suostumuksella. Palautetun tuotteen mukaan tulee liittää myyjältä saatava palautuslomake. Moitteettomasta palautetusta tavarasta hyvitämme 80 % laskutuspäivän hinnasta, mikäli asiakas on maksanut kaikki palautuksesta aiheutuvat kulut ja palautusraportti on asianmukaisesti täytetty. Palautusoikeus ei koske asiakkaalle erikseen tilattuja varasto-ohjelmaan kuulumattomia tuotteita.
Kuljetusvakuutus: Vakuutusmaksu on 0,90 % laskun loppusummasta, mikäli asiakas ei kirjallisesti ilmoita vakuut- tavansa lähetyksiään itse.
Force majeure lauseke: Kansainvälisen kauppakamarin määrittelemän mukaisesti
TÄMÄ HINNASTO KUMOAA KAIKKI AIKAISEMMAT HINNASTOT.
Hinnasto on voimassa toistaiseksi.
Tilaukset: tilaukset@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi

Verkkotilaukset: Carlo Casagrande & Co Oy antaa asiakkaalle käyttäjätunnukset, joiden perusteella tilausten tekeminen tapahtuu sähköisesti internetissä (www.carlocasagrande.fi). Asiakas on velvollinen huolehtimaan tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, että niitä ei väärin-
käytetä. Asiakkaan pyytäessä myyjä on velvollinen viipymättä sulkemaan tunnukset. Sulke-
mista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti sähköpostilla tilaukset@carlocasagrande.fi.
Asiakas on vastuussa tilauksista, jotka on tehty annettujen tunnusten perusteella, vaikka tilaukset perustuisivat tunnusten oikeudettomaan- tai väärinkäyttöön ellei kysymys ole tilan-
teesta, jossa myyjä on viivytellyt tunnusten sulkemisessa.
Verkkotilausten peruuttaminen:
Mikäli asiakas haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, sitä koskeva ilmoitus on tehtävä myyjälle heti. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta enää sen jälkeen, kun myyjä on lähet-
tänyt sitä koskevan tilausvahvistuksen.
Sivuston käyttäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Carlo Casagrande & Co Oy ei takaa, että sivustolla oleva ohjelmisto, tiedot, on-line -sovellukset tai muut sivuston palvelut olisivat täysin virheettömiä tai että niiden käyttämi nen voisi aina tapahtua keskeytyksettä.
Carlo Casagrande & Co Oy ei missään olosuhteissa ole vastuussa mistään epäsuorista, satun-
naisista tai näihin verrattavista vahingoista, jotka voisivat johtua tästä sivustosta tai sivustossa mainittujen palvelujen käyttämisestä.
Carlo Casagrande & Co Oy pyrkii toimittamaan kaikki tilaukset mutta Carlo Casagrande & Co Oy ei voi taata minkään sivustossa esiintyvän tuotteen saatavuutta. Carlo Casagrande & Co Oy pidättää itselleen oikeuden keskeyttää sivustossa esiintyvän tuotteen myynti oman harkintansa mukaisena ajankohtana ilman ennakkoilmoitusta.
Carlo Casagrande & Co Oy pidättää itselleen oikeuden päivittää, muokata ja muuttaa käyttö-
ehtoja ja tietosuojakäytäntöään oman harkintansa mukaisena ajankohtana. Sivuston mate-
riaali ja sisältö on toimitettu sellaisenaan ilman minkäänlaisia suoraan tai epäsuorasti ilmaistuja
takuita, mukaan lukien tuotteen markkinoitavuuteen tai niiden soveltuvuuteen johonkin tiet-
tyyn tarkoitukseen liittyvät takuut.
Carlo Casagrande & Co Oy ei takaa, että linkitettyjen, kolmansien osapuolten julkaisemien internet-sivustojen sisältämät tiedot ovat oikeat tai täydelliset.
Noudatamme GDPR asetusta, mikä astui voimaan 25.05.2018:
Asiakasrekisteriämme säilytämme tuotteiden hinnoittelua, tarjousten tekoa, tilaus- ja lasku-
tushistoriaa sekä yhteydenpitoa varten. Asiakasrekisterimme sisältää asiakasyrityksen perus-
tiedot kuten yrityksen nimi, y-tunnus, osoitetiedot sekä asiak kaan yhteyshenkilöiden nimiä, heidän puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.
PIDÄTÄMME ITSELLÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN.
Lataa
Lataa